Ani to však nemusí byť dostatočný argument pre tých, ktorí tvrdia, že bez vynútenej „dobročinnosti“ by chudobní ľudia na uliciach zomierali od hladu. No jedným z množstva dôkazov svedčiacich o tom, že ľudia nezištne konajú aj v prospech blahobytu iných je napríklad dieťa a iní bezmocní členovia rodiny, ako aj iné osoby v núdzi, ktorí zvyčajne nezomierajú v spoločnostiach, v ktorých platia pravidlá slobody.

dobročinost

S tým, ako preberá zodpovednosť za „dobročinnosť“ štát, logicky klesá pocit tejto zodpovednosti u bežných ľudí. Keď je daňovník prinútený prispieť na „dobročinné“ účely proti svojej vôli, postupne sa zbavuje zodpovednosti za pomoc druhým a čoraz viac sa drží názoru: „Za to je zodpovedná vláda!“ Žiaľ, s pretrvávajúcim a zväčšujúcim sa vládou vynúteným „dobrom“ tento názor prijíma čoraz väčšia časť populácie.

Zaujímavé je tiež obvinenie slobody zo sebectva
Ak je totiž sebecký ten, kto si chce nechať to, čo sám vytvoril, ten, kto chce zobrať niekomu to, čo sám nevytvoril, musí byť obvinený z ďaleko menej cnostnej sebeckosti. Kto teda má právo byť sebecký, ten, kto daný majetok vytvoril alebo niekto iný?
Ak hovoríme, že to má byť niekto iný, tak musíme nevyhnutne veriť tomu, že tí, ktorí netvoria sú kvalifikovanejší v rozdeľovaní vytvoreného ako tí, ktorí tento majetok vytvorili. Musíme tiež nevyhnutne veriť tomu, že tí, ktorí daný majetok nevytvorili sú nadradení v cnosti a vo svedomí a musíme veriť aj tomu, že odňatím majetku od výrobcu proti jeho vôli tohto výrobcu neodradíme od ďalšej výroby, keďže logicky nie je možné vykonávať „dobročinné“ činy s majetkom, ktorý vytvorený nebol.

svobodný

Ak má byť sloboda zachovaná..
Musíme sa vyhnúť obrovskej túžbe zabrániť druhým ľuďom robiť „chyby“. Neexistuje totiž žiadna možnosť, ako niekomu umožniť konať správne, bez toho, aby sme mu tiež neumožnili chybné konanie. Jediný spôsob, ako sa vyhnúť zodpovednosti za chyby druhých, je povoliť im plnú slávu a odmenu za správne konanie, ako aj plnú hanbu a trest za chybné konanie. Len tak sa môžu ľudia izolovať od chýb druhých..

4.0
04